Mengenai kami

Foto saya
Jawatankuasa Guru Prasekolah ini adalah cetusan idea Pegawai Khas Akademik Prasekolah Kuala Kangsar pada tahun 2008. Rasional penubuhan jawatankuasa adalah untuk membantu, memberi pandangan serta mengadakan program yang berkaitan dengan prasekolah daerah Kuala Kangsar. Sejak penubuhan jawatankuasa ini, pelbagai program telah dirancang dan dilaksanakan. Inisiatif penubuhan jawatankuasa ini telah memberi impak yang positif terhadap perkembangan prasekolah di daerah Kuala Kangsar. Blog ini adalah milik Jawatankuasa Guru Prasekolah yang dibangunkan pada tahun 2008. Blog ini dikawal dan dibiayai oleh Biro ICT Jawatankuasa Guru Prasekolah.

27 Mei 2011

Junior Kids Programme 2011

Semua guru diminta melaksanakan Program Junior Kids. Bahan serta manual pelaksanaan boleh dimuat turun diruang muat turun. Sila rujuk manual pelaksanaan sebagai panduan guru-guru. Sebarang pertanyaan guru-guru boleh menghubungi JU seperti maklumat yang terdapat dalam manual. Tarikh tutup penghantaran borang analisis ialah pada 30 Jun 2011.

Cara Extract file yang telah dimuat turun:

  1. Klik kanan pada file
  2. Pilih tempat Save dan klik ok